Zakład rybacki Wałcz

Prowadzi działalność gospodarczą od marca 1993 r. na terenie powiatu wałeckiego i pilskiego województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W 34 jeziorach o powierzchni 2.536,00 ha prowadzi gospodarkę rybacko-wędkarską. W ‘’obiekcie stawowym Czaplno” o powierzchni 32,00 ha lustra wody jest miejscem produkcji Karpia Handlowego, narybku letniego sieii, narybku jesiennego szczupaka, narybku lina i karasia.

W wylęgarni na w/w obiekcie inkubuje się ikrę szczupaka, sielawy sieii. Materiał zarybieniowy oraz wylęg przeznaczony jest do zarybienia jezior spółki. Nadwyżki materiału zarybieniowego oraz wylęgu sielawy, szczupaka oraz sieii przeznaczone są do sprzedaży.

Sprzedaż ryb jeziorowych i stawowych dla odbiorców detalicznych i hurtowych prowadzone jest w punkcie sprzedaży Bezpośredniej w Siedzibie Zakładu Rybackiego w Wałczu przy ul. Brackiej 1, w godzinach 11-15, w dni robocze od pon do pt.

Zakład Rybacki w Wałczu prowadzi świąteczną sprzedaż karpia handlowego dla odbiorców hurtowych i detalicznych. Sprzedaż karpia świątecznego będzie prowadzona w magazynie Zakładu Rybackiego w Wałczu przy ul. Brackiej 1.

Zakład Rybacki Kieszkowski & Wspólnicy prowadzi operację w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" w ramach priorytetu 2. Wspieranie akwakultury zarówno ? środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze"/

Tytuł operacji: Remont budowli na obiekcie stawowym Czaplno. Zakup sprzętu rybackiego.

Opis operacji: Zakup sprzętu rybackiego poprawiającego warunki pracy BHP załogi. Doskonalenie dobrostanu ryb oraz poprawę zdrowotności ryb. Remont budowli wodnych.

Koszt kwalifikowalne operacji: 57.288,46 zł

Kwota pomocy z umowy o dofinansowanie operacji: 28.644,23 zł

Znaki - zgodne z księga wizualizacji znaku Programu operacyjnego "Rybactwo i Morze" na stronie ARiMR.